Skip to main content

Notificare pentru specialiștii în recrutare și agențiile de recrutare

Cargill, Inc. și filialele și companiile afiliate („Cargill”) au un departament de recrutare intern. Cargill poate suplimenta această capacitate internă din când în când solicitând asistență din partea agențiilor de recrutare, serviciilor de plasare a persoanelor și specialiștilor în recrutare cu caracter temporar („Agenția”). Prin aceasta, agențiilor li se indică să NU contacteze angajații Cargill direct într-o încercare de a prezenta candidați – echipa de recrutare Cargill sau alte persoane din cadrul Cargill trebuie să prezinte TOȚI candidații managerilor responsabili de recrutare.

Pentru a proteja interesele tuturor părților, Cargill nu va accepta CV-uri nesolicitate din orice altă sursă decât direct de la un candidat. Toate CV-urile nesolicitate trimise către Cargill, inclusiv CV-urile nesolicitate trimise la o adresă poștală, la un număr de fax sau la o adresă de e-mail Cargill, direct angajaților Cargill sau bazei de date cu CV-uri Cargill vor fi considerate a fi proprietatea Cargill. Cargill NU va plăti o taxă pentru angajare într-un loc de muncă ca urmare a primirii unui CV nesolicitat. Cargill va considera orice candidat pentru care o Agenție a trimis un CV nesolicitat ca fiind recomandat de Agenție gratuit.

Agenția trebuie să obțină aprobare scrisă prealabilă din partea persoanei responsabile de recrutare la Cargill pentru a trimite CV-urile și poate proceda astfel doar în baza unui contract valid, semnat pentru serviciu și ca răspuns la un anumit loc de muncă vacant. Cargill nu va plăti o taxă unei Agenții care nu deține un astfel de contract.

Contractele Agenției vor fi valide doar dacă sunt în scris și sunt semnate de un ofițer Cargill sau de către persoana desemnată de acesta. Niciun alt angajat Cargill nu este autorizat să oblige Cargill în orice fel de contract cu privire la plasarea candidaților de către Agenții. Prin aceasta, Cargill respinge în mod specific și denunță orice responsabilitate rezultată din orice contract care stabilește acceptarea în funcție de un consimțământ negativ, negocierea cu un candidat, performanțe sau orice alte mijloace decât semnătura unui ofițer Cargill.

Thrive